histogram

« Back to Glossary Index

Íslenskt heiti:
stuðlarit

Íslensk samheiti:
stöplarit

Skýringar:
Myndrit þar sem hvert gildi er sýnt með súlu þar sem hæð súlunnar markar gildið. Í stuðlariti liggja súlurnar saman og eru jafnan láréttar, en í stöplariti sjást þær aðgreindar og jafnan lóðréttar.

Sjá einnig:
Bar graph.

« Back to Glossary Index